โรงพยาบาลยโสธร สนับสนุนทีมแพทย์และบุคลากรช่วย...

          

บริจาคโครงเหล็กหัดเดิน...

          

บริจาคเงินซื้อเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลยโส...

          

ผจก.บริษัท Terumo มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกั...

          

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรส่งตัวแทนมอบช่อดอก...

          

ผอ.สมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล ทีมผู้บริหารระดับสูง...

อ่านเพิ่มเติม..