Untitled Document

เอดส์


นพ.สมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร เป็นประธานในการประชุมร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลยโสธร 11/10/16 ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 4 โรงพยาบาลยโสธร

ต้อนรับและแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

กิจกรรมการทำความสะอาดรอบโรงพยาบาลตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 24/02/16

การนิเทศและติดตามงาน service plan สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด จ.ยโสธร โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 10/02/16/ห้องประชุม2

ทดสอบ

ประชุมวางแผนดำเนินการโครงกการประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลยโสธร โรงพยาบาลคุณธรรม /19/02/16/ห้องประชุม2ชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ประชุม คป.สอ.เมือง โดย นพ.ธนิต สุขผ่องศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธรเป็นประธาน /28/01/16 ห้องประชุมนพเก้า ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลยโสธร /14 มกราคม/2559/ห้องประชุม2ชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ