Untitled Document

          

โรงพยาบาลยโสธร สนับสนุนทีมแพทย์และบุคลากรช่วย...

          

บริจาคโครงเหล็กหัดเดิน...

          

บริจาคเงินซื้อเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลยโส...

          

ผจก.บริษัท Terumo มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกั...

          

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรส่งตัวแทนมอบช่อดอก...

          

ผอ.สมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล ทีมผู้บริหารระดับสูง...

          

นพ.สมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล ผู้อำนวยโรงพยาบาลยโส...

          

นพ.สมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล เข้ากราบนมัสการหลวงป...

          

ต้อนรับผู้ตรวจฯเขตสุขภาพที่10...

          

ชาวโรงพยาบาลยโสธร ยินดีต้อนรับ นพ.สมศักดิ์ เช...

          

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลยโสธร / 10/02/...

          

โรงพยาบาลยโสธร ต้อนรับคณะผู้บริจาครถตู้พยาบาล...

          

นพ.ธนิต สุขผ่องศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร ...

          

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธรและคณะผู้บริหารโรงพย...

          

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลยโสธร ว...

          

นพ.สุใหญ่ หลิ่มโตประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจั...

          

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธรรับมอบกระดาน Spinal ...

          

โครงการเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร รวมใจอาสา บริจา...

          

งานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา...

          

นพ.ธนิต สุขผ่องศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร ...

          

นพ.ธนิต สุขผ่องศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร ...

          

นพ.ธนิต สุขผ่องศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธรเ...

          

นพ.ธนิต สุขผ่องศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร ...

          

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร รองผู้อำนวยฝ่ายบริ...

          

นพ.ธนิต สุขผ่องศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธรแ...

          

นพ.ธนิต สุขผ่องศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร...

          

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ...

          

การรับมอบรถนั่งและรถสามล้อโยกสำหรับผู้พิการใน...

          

การประชุมทบทวนการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ โรงพย...

          

นพ.ธนิต สุขผ่องศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธ...

          

บุคลากรโรงพยาบาลยโสธร ร่วมรดน้ำดำหัวผู้อำนวยก...

          

นพ.ธนิต สุขผ่องศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธรแ...

          

นพ.ธนิต สุขผ่องศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร ...

          

นพ.ธนิต สุขผ่องศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร ...

          

นพ.ธนิต สุขผ่องศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธรแ...

          

นพ.ธนิต สุขผ่องศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธรแ...

          

นพ.ธนิต สุขผ่องศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธรแ...

          

นายเสรี ผู้เจริญวิบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริ...

          

นางประชุมสุข โคตรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพ...

          

นพ.สุเมธี สาสีมา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการส...

          

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร ต้อนรับรัฐมนตรีช่วย...

          

นพ.พิชาติ ดลเฉลิมยุทธนา มอบช่อดอกไม้และเยี่ยม...

          

นพ.พิชาติ ดลเฉลิมยุทธนา เข้ารายงานตัวกับผู้ว่...

          

นพ.จรัญ ทองทับ ร่วมต้อนรับรองผู้ว่าจังหวัดยโส...

          

นพ.จรัญ ทองทับ ผู้อำนวยการโณงพยาบาลยโสธร ร่วม...

          

ตรวจเยี่ยมหน่วยงานประจำปี ครั้งที่ ๑....

          

พิธีเปิด อาคารผ่าตัด ศูนย์สลายนิ่ว ศูนย์กายภา...

          

นพ.จรัญ ทองทับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธรนำคณะ...

          

นพ.จรัญ ทองทับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธรนำคณ...

          

นพ.จรัญ ทองทับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธรนำคณะ...

          

นพ.จรัญ ทองทับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธรนำคณะ...

          

นพ.จรัญ ทองทับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธรนำคณะ...

          

นพ.จรัญ ทองทับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธรนำคณะ...

          

นพ.จรัญ ทองทับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธรนำคณะ...

          

น.พ จรัญ ทองทับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร ร่ว...

          

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร รับมอบเงินบริจาคกอง...

          

นพ.จรัญ ทองทับ แสดงความยินดีกับนายก องค์การบร...

          

นพ.จรัญ ทองทับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร ร่วม...

          

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร ต้อนรับรัฐมนตรีช่วย...

          

พิธียกเสาเอกอาคารพักญาติ ...

          

โรงพยาบาลยโสธรจัดงานครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาล...