Untitled Document
ยโสธรเวชสาร
                                                                                                                                                                                                        รายการยโสธรเวชสาร                                                                                                                                                                        

ค้นหาชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง    
ลำดับ วันที่อัพโหลด ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ปีที่ ฉบับที่ ไฟล์
1
20 ธันวาคม 2560
ความแม่นยำของการใช้ตัวระบุตำแหน่งร่วมกับเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในการระบุตำแหน่งเพื่อการผ่าตัดฝีในสมอง
จำลอง กิตติวรเวช
19
1 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2560
5a3a1a65e78a0.pdf#page=6
2
20 ธันวาคม 2560
การจัดการผู้ป่วยรายกรณีแบบก้าวหน้าในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงทุติยภูมิที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว : กรณีศึกษา
อังศุมาลิน โคตรสมบัติ
19
1 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2560
5a3a1abc210b4.pdf#page=14
3
20 ธันวาคม 2560
ความสอดคล้องระหว่างเหตุผลการส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และผลการวินิจฉัยด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
อนิลธิตา พรมณี
19
1 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2560
5a3a1b3e68ca2.pdf#page=31
4
20 ธันวาคม 2560
การศึกษาผลขอลยาพ่นจมูกคอร์ติโคสเตียรอยด์ต่อความดันลูกตาในผุ้ป่วยโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในโรงพยาบาลมุกดาหาร
ปิยพงษ์ บำรุง
18
2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
5a3a17065bbad.pdf#page=6
5
20 ธันวาคม 2560
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในเขตตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
เพียรจิตต์ ภัทรฤดีพงศ์
18
2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
5a3a178be49da.pdf#page=13
6
20 ธันวาคม 2560
รูปแบบการสร้างการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่2 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ชุติมา ปัตลา
18
2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
5a3a180cab3ef.pdf#page=25
7
20 ธันวาคม 2560
การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับยาระงับความรู้สึกชนิดฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังในการผ่าตัดต่อมลูกหมากโตด้วยวิธีการส่องกล้อง
พิมพ์พิชฌา ไตยพันธ์
18
2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
5a3a18a041754.pdf#page=31
8
20 ธันวาคม 2560
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะช็อคจากการติดเชื้อ
เยาวลักษณ์ เวชกามา
18
2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
5a3a190c97030.pdf#page=42
9
20 ธันวาคม 2560
การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักน้อยมากร่วมกับภาวะหายใจล้มเหลว ภาวะติดเชื้อและความไม่สมดุลกรดและด่าง
วิภาดา เชื้อศุภโรบล
18
2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
5a3a19e7df705.pdf#page=52
10
20 ธันวาคม 2560
ประสิทธิผลของการรักษาภาวะนอนกรนที่มีอินฟีเรียร์เทอร์บิเนตโต โดยการใช้คลื่นความถี่วิทยุจี้ลดขนาดเนื้อเยื่ออินฟีเรียร์เทอร์บิเนต
ศิริวรรณ ทองวิเศษ
18
1 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2559
5a3a15859607c.pdf#page=6
11
20 ธันวาคม 2560
ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อภาวะไตวายเฉียบพลันในผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด
หทัยทิพย์ บุญญะรัตน์
18
1 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2559
5a3a15da4d8be.pdf#page=13
12
20 ธันวาคม 2560
โรคข้อเสื่อมที่ข้อต่อระหว่างฝ่ามือกับนิ้วหัวแม่มือ ในโรงพยาบาลฝาง : รายงานคนไข้ 2 ราย
สราวุธ กันสืบ
18
1 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2559
5a3a163295499.pdf#page=24
13
20 ธันวาคม 2560
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกสำหรับผ่าตัดหัวใจแบบเปิดเพื่อปิดรูรั่วผนังกั้นหัวใจห้องบน : กรณีศึกษา
วิภาพรรณ ชัยเจริญวรรณ
18
1 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2559
5a3a16825b0bd.pdf#page=32
14
20 ธันวาคม 2560
การศึกษาเปรียบเทียบการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ครึ่งต่อมผ่านทางกล้องกับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ครึ่งต่อมแบบเปิด
เฉลิมพล บุญมี
17
2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
5a3a0d3dd3838.pdf#page=6
15
20 ธันวาคม 2560
การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ครบ 12 สัปดาห์ ในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ครั้งแรก ณ โรงพยาบาลฝาง
ไอยรา วงศ์เปี้ย
17
2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
5a3a12a665b23.pdf#page=16
16
20 ธันวาคม 2560
อุบัติการณ์ของภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิดลักษณะทางคลินิกและการรักษาในทารกที่คลอดในโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
กิ่งกาญจน์ บุญพิมล
17
2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
5a3a1359c21f2.pdf#page=25
17
20 ธันวาคม 2560
ผลของการตั้งครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นโรคครรภ์เป็นพิษรุนแรงที่คลอดในโรงพยาบาลยโสธร
กาญจนา นนทรีย์
17
2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
5a3a14405b56d.pdf#page=34
18
20 ธันวาคม 2560
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยวัณโรคที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
มนชญา ลักษมีพิเชษฐ์
17
1 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2558
5a3a05b2dba6d.pdf#page=6
19
20 ธันวาคม 2560
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งไตที่รับการผ่าตัดไต ต่อมหมวกไตและต่อมน้ำเหลืองออก : กรณีศึกษา
จันทรา พระสว่าง
17
1 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2558
5a3a09945aca3.pdf#page=14
20
20 ธันวาคม 2560
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลการจัดการภาวะโปตัสเซียมสูง ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
อัญชลี ศศิวรรณพงศ์
17
1 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2558
5a3a09f64e965.pdf#page=21

จำนวนหน้าทั้งหมด: 2 หน้า : 1[ 2 ] หน้าต่อไป>>